ประมวลภาพกิจกรรม

การคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 (ปีการศึกษา 2565)

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้นายอาธิ ศิริยา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นประธานใน👉👉 การคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 (ปีการศึกษา 2565)📌 โดยมีนางสาววรรณี ผอมเขียว หัวหน้างานแนะแนว และคณะครูอาจารย์ เข้าร่วมในการพิจารณาทุนมอบให้กับนักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแรงจูงใจให้กับนักเรียน นักศึกษามีความตั้งใจเรียน เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนนักเรียนด้วยกัน📌 โดยเป็นทุนสนับสนุนให้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองณ ห้องประชุมเภตรา วิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน การคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 (ปีการศึกษา 2565)