ประมวลภาพกิจกรรม

“การบริจาคโลหิต” หนึ่งในความสุขที่เกิดขึ้นจากความรู้สึก “ให้””🩸” โดยไม่ต้องการผลตอบแทน การให้ที่ไม่ต้องเสียทรัพย์สิน คือการให้ที่ทำให้รู้สึกว่า “ตัวเองมีความสุข”เกิดประโยชน์กับผู้คนมากมาย “💉” ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิตของคณะครู นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพละงูเข้าร่วมบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอละงู จังหวัดสตูล

ปิดความเห็น บน “การบริจาคโลหิต” หนึ่งในความสุขที่เกิดขึ้นจากความรู้สึก “ให้””🩸” โดยไม่ต้องการผลตอบแทน การให้ที่ไม่ต้องเสียทรัพย์สิน คือการให้ที่ทำให้รู้สึกว่า “ตัวเองมีความสุข”เกิดประโยชน์กับผู้คนมากมาย “💉” ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิตของคณะครู นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพละงูเข้าร่วมบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอละงู จังหวัดสตูล