จดหมายข่าว

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล ประจำปีพุทธศักราช 2566 ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล

ปิดความเห็น บน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล ประจำปีพุทธศักราช 2566 ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล