ประมวลภาพกิจกรรม

การประชุมปรึกษาหารือเพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยการอาชีพละงู ณ ห้องประชุมอาดัง วิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน การประชุมปรึกษาหารือเพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยการอาชีพละงู ณ ห้องประชุมอาดัง วิทยาลัยการอาชีพละงู