ประมวลภาพกิจกรรม

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นายสะเทือน สรรพจักรผู้อำนวยการวิทยาลัยการอชีพละงู ได้นำคณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ พบปะทำความเข้าใจร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานของวิทยาลัย ที่จะมุ่งเน้นพัฒนาเพื่อนักเรียน นักศึกษาจะต้องจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

ปิดความเห็น บน การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นายสะเทือน สรรพจักรผู้อำนวยการวิทยาลัยการอชีพละงู ได้นำคณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ พบปะทำความเข้าใจร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานของวิทยาลัย ที่จะมุ่งเน้นพัฒนาเพื่อนักเรียน นักศึกษาจะต้องจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ