จดหมายข่าว

การประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งทักษะวิชาชีพ และแข่งทักษะขั้นพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2565

ปิดความเห็น บน การประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งทักษะวิชาชีพ และแข่งทักษะขั้นพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2565