จดหมายข่าว

การประเมินสมรรถนะ ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการทดสอบ ผู้มีสมรรถนะตรงตามเกณฑ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (รายชั่วโมง) ณ วิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน การประเมินสมรรถนะ ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการทดสอบ ผู้มีสมรรถนะตรงตามเกณฑ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (รายชั่วโมง) ณ วิทยาลัยการอาชีพละงู