ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควต้ารอบที่ 2

ดาวโหลดเอกสาร
ประกาศรับสมัครรอบโควต้า

ปิดความเห็น บน การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควต้ารอบที่ 2