ประมวลภาพกิจกรรม

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพละงู ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทักษะพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชั่นนกราฟิก

ปิดความเห็น บน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพละงู ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทักษะพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชั่นนกราฟิก