ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมหน้าเสาธงของหายได้คืนวิทยาลัยการอาชีพละงู ขอชื่นชม นายเมธิชัย มอญ นักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 ที่เจอโทรศัพท์ และส่งคืนเจ้าของ นายธนวัฒน์ เสนา นักเรียนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 1 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต ที่สอดคล้องกับกิจกรรมหน้าเสาธงของหายได้คืนที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการขับเคลื่อนวิทยาลัย สู่สถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม ตามนโยบายของนายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน กิจกรรมหน้าเสาธงของหายได้คืนวิทยาลัยการอาชีพละงู ขอชื่นชม นายเมธิชัย มอญ นักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 ที่เจอโทรศัพท์ และส่งคืนเจ้าของ นายธนวัฒน์ เสนา นักเรียนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 1 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต ที่สอดคล้องกับกิจกรรมหน้าเสาธงของหายได้คืนที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการขับเคลื่อนวิทยาลัย สู่สถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม ตามนโยบายของนายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู