ประมวลภาพกิจกรรม

กีฬา กีฬาเป็นยาวิเศษ !! วันที่ 28 มิถุนายน 2566 กับกิจกรรมกีฬาสีภายในวันที่ 3 ได้มีภาพกิจกรรมน่ารักๆมาฝากอีกเช่นเคย นักเรียน นักศึกษา และคณะครูของวิทยาลัยการอาชีพละงูเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน เชื่อมความสัมพันธ์อันดี สร้างรอยยิ้ม เพิ่มความสุข กับกิจกรรมที่เข้าร่วม

ปิดความเห็น บน กีฬา กีฬาเป็นยาวิเศษ !! วันที่ 28 มิถุนายน 2566 กับกิจกรรมกีฬาสีภายในวันที่ 3 ได้มีภาพกิจกรรมน่ารักๆมาฝากอีกเช่นเคย นักเรียน นักศึกษา และคณะครูของวิทยาลัยการอาชีพละงูเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน เชื่อมความสัมพันธ์อันดี สร้างรอยยิ้ม เพิ่มความสุข กับกิจกรรมที่เข้าร่วม