ประมวลภาพกิจกรรม

ขอแสดงความชื่นชม นางสาว จันทรกานติ์ เกษม ในการเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ระดับชาติ ในงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความชื่นชม นางสาว จันทรกานติ์ เกษม ในการเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ระดับชาติ ในงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง