ประมวลภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ นายเจตน์ เกตุมุหย๊ะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับ นายเจตน์ เกตุมุหย๊ะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล