ประมวลภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ วิทยาลัยการอาชีพละงู ได้รับ “รางวัลองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง” ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับกลุ่มจังหวัดสตูล พัทลุงและสงขลา โดย เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตร ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคใต้ ครั้งที 33 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างที่ 12-16 ธันวาคม 2565 ณ ห้องพุลพิชญา โรงแรมนานาบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา อวท. และคณะกรรมการ อวท. เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้การบริหารงานโดย นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับ วิทยาลัยการอาชีพละงู ได้รับ “รางวัลองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง” ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับกลุ่มจังหวัดสตูล พัทลุงและสงขลา โดย เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตร ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคใต้ ครั้งที 33 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างที่ 12-16 ธันวาคม 2565 ณ ห้องพุลพิชญา โรงแรมนานาบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา อวท. และคณะกรรมการ อวท. เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้การบริหารงานโดย นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู