ประมวลภาพกิจกรรม

คณะครูผู้ควบคุม และกรรมการคุมสอบ พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษาไทยพุทธ วิทยาลัยการอาชีพละงู เข้าร่วมการสอบนักธรรมศึกษา สนามหลวงชั้นตรี โท เอก ณ วัดอาทรรังสฤษฎิ์ (วัดละงู) เพื่อส่งเสริมการศึกษาหลักศาสนาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ได้สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ ในสังคมพหุวัฒนธรรม

ปิดความเห็น บน คณะครูผู้ควบคุม และกรรมการคุมสอบ พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษาไทยพุทธ วิทยาลัยการอาชีพละงู เข้าร่วมการสอบนักธรรมศึกษา สนามหลวงชั้นตรี โท เอก ณ วัดอาทรรังสฤษฎิ์ (วัดละงู) เพื่อส่งเสริมการศึกษาหลักศาสนาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ได้สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ ในสังคมพหุวัฒนธรรม