ประมวลภาพกิจกรรม

คณะครูฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู เข้าร่วมบริจาคโลหิต ในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จากสำนักเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอละงู จังหวัดสตูล

ปิดความเห็น บน คณะครูฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู เข้าร่วมบริจาคโลหิต ในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จากสำนักเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอละงู จังหวัดสตูล