ประมวลภาพกิจกรรม

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู ร่วมเดินทางไปยัง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล เพื่อส่งนายเจตน์ เกตุมุหย๊ะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

ปิดความเห็น บน คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู ร่วมเดินทางไปยัง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล เพื่อส่งนายเจตน์ เกตุมุหย๊ะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล