ประมวลภาพกิจกรรม

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงูยินดีต้อนรับ ” นายจารุบุตร ศรีสนิท “คุณครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์เนื่องในในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการในตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย ” สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปิดความเห็น บน คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงูยินดีต้อนรับ ” นายจารุบุตร ศรีสนิท “คุณครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์เนื่องในในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการในตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย ” สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา