จดหมายข่าว

ครู และนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการอาชีพละงู ร่วมมอบความรู้ในโครงการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ปิดความเห็น บน ครู และนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการอาชีพละงู ร่วมมอบความรู้ในโครงการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ