ประมวลภาพกิจกรรม

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยการอาชีพละงู ออกให้บริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า.ณ โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114

ปิดความเห็น บน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยการอาชีพละงู ออกให้บริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า.ณ โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114