จดหมายข่าว

งานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู เข้าร่วมกิจกรรม อบจ. พบประชาชน ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ณ โรงเรียนบ้านแประใต้ โดยได้รับเกียรติจาก นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ปิดความเห็น บน งานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู เข้าร่วมกิจกรรม อบจ. พบประชาชน ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ณ โรงเรียนบ้านแประใต้ โดยได้รับเกียรติจาก นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดงาน