ประมวลภาพกิจกรรม

ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และ นางอำพา กาญจนถาวร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะติดตาม เข้าเยี่ยมชมความเรียบร้อยการเตรียมการก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test: V-NET) ณ วิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และ นางอำพา กาญจนถาวร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะติดตาม เข้าเยี่ยมชมความเรียบร้อยการเตรียมการก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test: V-NET) ณ วิทยาลัยการอาชีพละงู