vdo,  ข่าวประชาสัมพันธ์

ดังต่อเนื่อง วิทยาลัยการอาชีพละงู กับผลงาน Robot barista ที่ชงกาแฟได้จริง นวัตกรรมใหม่ เพื่อช่วยนักศึกษาฝึกงานชงกาแฟ เพิ่มความสามารถ Up Skills Re Skills และ New Skills นักเรียน นักศึกษามีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) (วิสัยทัศน์จาก : LANGU MODEL โดยนายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู )

ปิดความเห็น บน ดังต่อเนื่อง วิทยาลัยการอาชีพละงู กับผลงาน Robot barista ที่ชงกาแฟได้จริง นวัตกรรมใหม่ เพื่อช่วยนักศึกษาฝึกงานชงกาแฟ เพิ่มความสามารถ Up Skills Re Skills และ New Skills นักเรียน นักศึกษามีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) (วิสัยทัศน์จาก : LANGU MODEL โดยนายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู )