จดหมายข่าว

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน การขยายและยกระดับ การจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีคุณภาพสูง ภายใต้โครงการยกระดับ การจัดการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ 2566

ปิดความเห็น บน ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน การขยายและยกระดับ การจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีคุณภาพสูง ภายใต้โครงการยกระดับ การจัดการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ 2566