ประมวลภาพกิจกรรม

ต้อนรับนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะ

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู นำคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และนักศึกษา 📌 ร่วมต้อนรับนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะ 📌 เข้าตรวจเยี่ยมผลการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบาย โครงการ “อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ”ณ ห้องประชุมอาดัง วิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน ต้อนรับนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะ