ประมวลภาพกิจกรรม

” ทุกความสร้างสรรค์ คือความสำเร็จ ” ขอแสดงความชื่นชมนักประดิษฐ์ทุกผลงาน ที่สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ อย่างตั้งใจภาพบรรกากาศ นักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วม​กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์​คนรุ่นใหม่​ ระดับอาชีวศึกษา​ จังหวัด​สตูล​ ปีการศึกษา​ 2565 ณ วิทยาลัยเกษรและเทคโนโลยีสตูล

ปิดความเห็น บน ” ทุกความสร้างสรรค์ คือความสำเร็จ ” ขอแสดงความชื่นชมนักประดิษฐ์ทุกผลงาน ที่สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ อย่างตั้งใจภาพบรรกากาศ นักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วม​กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์​คนรุ่นใหม่​ ระดับอาชีวศึกษา​ จังหวัด​สตูล​ ปีการศึกษา​ 2565 ณ วิทยาลัยเกษรและเทคโนโลยีสตูล