ประมวลภาพกิจกรรม

นักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยการอาชีพละงู ยอดรวม26​ นาย เข้าร่วมการฝึกทดสอบกำลังใจด้วยการกระโดดหอสูง 34 ฟุต นศท.ขั้นปีที่ 1-3 ของสถานศึกษาวิชาทหาร ที่เข้ารับการฝึกภาคปกติ ณ ศูนย์ฝึก รร.พัทลุง, รร.สตูลวิทยา, รร.มัธยมสิริวัณวรี 2 และ รร.นาทวีวิทยาคม

ปิดความเห็น บน นักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยการอาชีพละงู ยอดรวม26​ นาย เข้าร่วมการฝึกทดสอบกำลังใจด้วยการกระโดดหอสูง 34 ฟุต นศท.ขั้นปีที่ 1-3 ของสถานศึกษาวิชาทหาร ที่เข้ารับการฝึกภาคปกติ ณ ศูนย์ฝึก รร.พัทลุง, รร.สตูลวิทยา, รร.มัธยมสิริวัณวรี 2 และ รร.นาทวีวิทยาคม