ประมวลภาพกิจกรรม

นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู ร่วมกับคณะครูฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม“ให้โลหิต ใหชีวิต” จัดโดยเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล เพื่อรับบริจาคโลหิตแก่ผู้ที่สนใจ ณ ที่ว่าการอำเภอละงู

ปิดความเห็น บน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู ร่วมกับคณะครูฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม“ให้โลหิต ใหชีวิต” จัดโดยเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล เพื่อรับบริจาคโลหิตแก่ผู้ที่สนใจ ณ ที่ว่าการอำเภอละงู