จดหมายข่าว

นักเรียนนักศึกษาแกนนำวิทยาลัยการอาชีพละงู เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนแกนนำประชาธิปไตย ในกิจกรรม ” 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย”

ปิดความเห็น บน นักเรียนนักศึกษาแกนนำวิทยาลัยการอาชีพละงู เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนแกนนำประชาธิปไตย ในกิจกรรม ” 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย”