ข่าวนักเรียน

นักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และปวส.1 ที่มีความสนใจสมัครเรียน นักศึกษาวิชาทหาร(ใหม่) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจ สแกน QR Code เพื่อเข้าสมัครรับฟังข่าวสารได้ข้างล่างนี้

เตรียมร่างกายให้พร้อมกับการทดสอบร่างกาย

1️⃣ สาธิตท่าทดสอบร่างกายเพื่อเข้าเป็น นศท. ปีที่ 1 หญิง

2️⃣ สาธิตท่าทดสอบร่างกายเพื่อเข้าเป็น นศท. ปีที่ 1 ชาย

ปิดความเห็น บน นักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และปวส.1 ที่มีความสนใจสมัครเรียน นักศึกษาวิชาทหาร(ใหม่) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจ สแกน QR Code เพื่อเข้าสมัครรับฟังข่าวสารได้ข้างล่างนี้