ประมวลภาพกิจกรรม

นายกฤษณุ ชูสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วย คณะครู ประชุมคณะกรรมการงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาเพื่อพิจารณาเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียน นักศึกษา

ปิดความเห็น บน นายกฤษณุ ชูสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วย คณะครู ประชุมคณะกรรมการงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาเพื่อพิจารณาเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียน นักศึกษา