ประมวลภาพกิจกรรม

นายกิจติพงศ์ บู้หลงเข้ารับการพัฒนา การฝึกประสบการณ์ และศึกษาดูงานโครงการ “พัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา”ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาระหว่างวันที่ 25-29 เม.ย. 65

ปิดความเห็น บน นายกิจติพงศ์ บู้หลงเข้ารับการพัฒนา การฝึกประสบการณ์ และศึกษาดูงานโครงการ “พัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา”ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาระหว่างวันที่ 25-29 เม.ย. 65