ประมวลภาพกิจกรรม

นายกึกก้อง พูนพานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะครู ร่วมประชุมกับ นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผอ.อุทยานธรณีสตูล พร้อมด้วย ดร.ณัพล วงศ์เยาว์(นักวิจัย) และ ผศ.กรุณา เคลือบมงคล(อาจารย์) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด เพื่อร่วมมือดำเนินโครงการ ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพละงู อุทยานธรณีโลกสตูล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้เผื่อผลิตนวัตกรพลังงานสะอาดโดยใช้ต้นแบบเรือหัวโทงไฟฟ้า

ปิดความเห็น บน นายกึกก้อง พูนพานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะครู ร่วมประชุมกับ นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผอ.อุทยานธรณีสตูล พร้อมด้วย ดร.ณัพล วงศ์เยาว์(นักวิจัย) และ ผศ.กรุณา เคลือบมงคล(อาจารย์) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด เพื่อร่วมมือดำเนินโครงการ ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพละงู อุทยานธรณีโลกสตูล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้เผื่อผลิตนวัตกรพลังงานสะอาดโดยใช้ต้นแบบเรือหัวโทงไฟฟ้า