ประมวลภาพกิจกรรม

นายประเสริฐ​ มณี​ รองผู้อำนวยการ​สถาบันการอาชีวศึกษา​ภาคใต้​3 เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test: V-NET) วิทยาลัยการอาชีพละงู​ โดยมี​ นายอาธิ​ ศิริยา​ รองผู้อำนวยการ​วิทยาลั​ยการ​อาชีพ​ละงู​ และ​คณะ​ครู​ คอยต้อนรับและพาเยี่ยมชมบรรยากาศ

ปิดความเห็น บน นายประเสริฐ​ มณี​ รองผู้อำนวยการ​สถาบันการอาชีวศึกษา​ภาคใต้​3 เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test: V-NET) วิทยาลัยการอาชีพละงู​ โดยมี​ นายอาธิ​ ศิริยา​ รองผู้อำนวยการ​วิทยาลั​ยการ​อาชีพ​ละงู​ และ​คณะ​ครู​ คอยต้อนรับและพาเยี่ยมชมบรรยากาศ