ประมวลภาพกิจกรรม

นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินทางเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่คณะครูและนักเรียนนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์อาชีวะจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

ปิดความเห็น บน นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินทางเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่คณะครูและนักเรียนนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์อาชีวะจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566