ประมวลภาพกิจกรรม

นายวิเชียร บุญเตี่ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล เข้าตรวจเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน นายวิเชียร บุญเตี่ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล เข้าตรวจเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพละงู