ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดร้องเพลง และ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะสถาปัตยกรรม พร้อมด้วยคณะบริหาร ครู นักเรียน และนักศึกษาตัวแทนที่ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัด ร่วมการลงทะเบียนแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับภาคใต้ซึ่งจัดขึ้น ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา​ชุมพร และวิทยาลัยเทคนิคชุมพร จังหวัดชุมพร

ปิดความเห็น บน นายสะทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดร้องเพลง และ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะสถาปัตยกรรม พร้อมด้วยคณะบริหาร ครู นักเรียน และนักศึกษาตัวแทนที่ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัด ร่วมการลงทะเบียนแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับภาคใต้ซึ่งจัดขึ้น ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา​ชุมพร และวิทยาลัยเทคนิคชุมพร จังหวัดชุมพร