ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักรผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้นายอาธิ ศิริยา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการขายออนไลน์ในยุคดิจิทัล พร้อมด้วยคณะครู ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขายออนไลน์ยุคดิจิทัลและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จากวิทยากรผู้มีความรู้ทางด้านการทำธุรกิจออนไลน์ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักรผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้นายอาธิ ศิริยา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการขายออนไลน์ในยุคดิจิทัล พร้อมด้วยคณะครู ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขายออนไลน์ยุคดิจิทัลและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จากวิทยากรผู้มีความรู้ทางด้านการทำธุรกิจออนไลน์ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพละงู