ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ประชุมร่วมกับคณะครู และบุคลากรศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอทุ่งหว้า เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน และพัฒนาขับเคลื่อนในการขอที่ดินจัดตั้งอาคารศูนย์ฯ

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ประชุมร่วมกับคณะครู และบุคลากรศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอทุ่งหว้า เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน และพัฒนาขับเคลื่อนในการขอที่ดินจัดตั้งอาคารศูนย์ฯ