ประมวลภาพกิจกรรม

วิทยาลัยการอาชีพละงู คณะครู นักเรียน นักศึกษา ออกหน่วยบริการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่ภาคใต้ ณ บ้านทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช