ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้ นายอาธิ ศิริยา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นประธานในโครงการนวสัมพันธ์ พี่ดูแลน้อง ประจำภาคเรียนที่ 1 จัดขึ้นเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยให้นักเรียน นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ และเพื่อนใหม่ได้เร็วขึ้นอีกด้วย

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้ นายอาธิ ศิริยา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นประธานในโครงการนวสัมพันธ์ พี่ดูแลน้อง ประจำภาคเรียนที่ 1 จัดขึ้นเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยให้นักเรียน นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ และเพื่อนใหม่ได้เร็วขึ้นอีกด้วย