ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันตนเอง และมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ โดยท่านวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ จากสาธารณะสุขจังหวัดสตูล ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันตนเอง และมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ โดยท่านวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ จากสาธารณะสุขจังหวัดสตูล ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพละงู