ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้ งานกิจกรรม นักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ และอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ พื้นที่สาธารณะ (ชายหาดบางศิลา) ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้ งานกิจกรรม นักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ และอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ พื้นที่สาธารณะ (ชายหาดบางศิลา) ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล