ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ การหารายได้ระหว่างเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักพัฒนาศักยภาพและมีความพร้อม เพิ่มทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้เรียน ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ การหารายได้ระหว่างเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักพัฒนาศักยภาพและมีความพร้อม เพิ่มทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้เรียน ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพละงู