ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู นายสุธา บัวดำ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายกฤษณุ ชูสกุล ครู คศ.3 ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นคณะกรรมการการประเมินเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มข้น ตำแหน่งครูผู้ช่วยครังที่ 1 โดยมีมีผู้รับการประเมิน คือ นายจารุบุตร ศรีสนิท ครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมเภตรา วิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู นายสุธา บัวดำ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายกฤษณุ ชูสกุล ครู คศ.3 ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นคณะกรรมการการประเมินเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มข้น ตำแหน่งครูผู้ช่วยครังที่ 1 โดยมีมีผู้รับการประเมิน คือ นายจารุบุตร ศรีสนิท ครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมเภตรา วิทยาลัยการอาชีพละงู