ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาต่างประเทศ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาต่างประเทศ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพละงู