ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู ได้พูดคุยกับนักเรียนนักศึกษา ในกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมทั้งฝากความห่วงใยไปยังนักเรียนทุกคน ในการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู ได้พูดคุยกับนักเรียนนักศึกษา ในกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมทั้งฝากความห่วงใยไปยังนักเรียนทุกคน ในการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน