ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู ดำเนินโครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพละงู โดยมีนายจำรัส ฮ่องสาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละงู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีการดำเนิน 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. บริกาารศูนย์ ซ่อม สร้าง ณ วิทยาลัยการอาชีพละงู 2.ต่อยอดอาชีพให้กับประชาชน หมู่ที่ 15 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูลโดยสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์การทำไข่เค็ม จำนวน 1 อาชีพ3.บริการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ชุมชน (top up) สนับสนุนเครื่องตากปลาเค็มอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่องให้กับกลุ่มป้าเขียว อาหารทะเลแปรรูป หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู ดำเนินโครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพละงู โดยมีนายจำรัส ฮ่องสาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละงู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีการดำเนิน 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. บริกาารศูนย์ ซ่อม สร้าง ณ วิทยาลัยการอาชีพละงู 2.ต่อยอดอาชีพให้กับประชาชน หมู่ที่ 15 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูลโดยสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์การทำไข่เค็ม จำนวน 1 อาชีพ3.บริการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ชุมชน (top up) สนับสนุนเครื่องตากปลาเค็มอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่องให้กับกลุ่มป้าเขียว อาหารทะเลแปรรูป หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล