ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้นายอาธิ ศิริยา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีละงู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคนิคการใช้งาน อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ขั้นสูง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนนักศึกษา แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในการแสวงหาความรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้รู้เท่าทันการก้าวหน้าทาง วิทยาการสมัยใหม่ได้

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้นายอาธิ ศิริยา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีละงู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคนิคการใช้งาน อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ขั้นสูง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนนักศึกษา แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในการแสวงหาความรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้รู้เท่าทันการก้าวหน้าทาง วิทยาการสมัยใหม่ได้