ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้นายอาธิ ศิริยา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ อาคารห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้นายอาธิ ศิริยา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ อาคารห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพละงู